Hội Thảo Thứ Tư: Về Giáo Lý Hành Lễ Salah Taraaweh

Giới thiệu chung

Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích về các cách hành lễ Salah trong tháng Ramadan như Taraweeh, Rawaatib và Salah Al-Wit-r.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: