Hội Thảo Thứ Năm: Về Giá Trị Xướng Đọc Qur’an & Thể Loại Đọc

Giới thiệu chung

Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết nêu lên giá trị to lớn cho việc xướng đọc Qur’an, đặc biệt là trong tháng Ramadan và đưa ra vài hình ảnh của U’lama tiền bối với Qur’an.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi