Hội Thảo Thứ Hai: Về Giá Trị Nhịn Chay

Giới thiệu chung

Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, trong các việc hành đạo luôn được cho biết giới hạn phần thưởng riêng nhịn chay Allah chọn riêng để Ngài tự ban thưởng, bởi nhịn chay là bằng chứng thể hiện sự trung kiên của một bề tôi.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: