• Việt Nam

  Nguồn gốc, Publisher, Tác giả, Số lượng các mục : 10978

  Văn phòng Al-Rabwah là nhà tài trợ chính thức của nhóm trang web islamhouse.com và được công nhận là một trong những văn phòng đang hoạt động.

 • Việt Nam

  Tác giả, Người kiểm thảo, Số lượng các mục : 3686

 • Việt Nam

  Tác giả, Số lượng các mục : 1829

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Tác giả, Người dịch thuật, Số lượng các mục : 1723

 • Việt Nam

  Tác giả, Người kiểm thảo, Số lượng các mục : 1710

  Mufti của Vương quốc Arabia Saudi (Arập Xê-út), Chủ tịch cấp cao của các nhà học giả Islam, Trưởng các sở, ban, ngành và nghiên cứu Islam, tư vấn, tuyên truyền và hướng dẫn.

 • Việt Nam

  Tác giả, Số lượng các mục : 1422

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Người dịch thuật, Tác giả, Số lượng các mục : 1300

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Tác giả, Người dịch thuật, Số lượng các mục : 1265

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Tác giả, Người dịch thuật, Số lượng các mục : 1195

  Thông dịch viên tiếng Uygur đáng tin cậy của Văn phòng hợp tác tuyên truyền và hướng dẫn cho những người nhập cư tại Al-Rabwah thành phố Riyadh. Là giám thị trang web tiếng Uygur, tốt nghiệp trường Đại Học Islam Al-Imam Muhammad Saud khoa Thần Học Islam và Tuyên Truyền.

 • Việt Nam

  Tác giả, Số lượng các mục : 1247

  Tác giả nổi tiếng bởi quyển sách Tóm tắt giáo lý Islam.

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Người dịch thuật, Số lượng các mục : 1099

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Người dịch thuật, Tác giả, Người xướng đọc, Số lượng các mục : 1116

 • Việt Nam

  Nguồn gốc, Publisher, Số lượng các mục : 1034

  Trang web nói về đức tin bằng ngôn ngữ Ba Tư http://www.aqeedeh.com dưới sự giám sát của Shaikh Ishaq bin Abdullah Al-Dubairy Al-Aw-dhy.

 • Việt Nam

  Người dịch thuật, Người kiểm thảo, Tác giả, Số lượng các mục : 953

  Là tuyên truyền gia Thái Lan, là tác giả, dịch thuật gia và là người kiểm tra các tài liệu đã dịch và có một số bài dịch và tác phẩm, là Thạc sĩ thuộc viện thần học và Al-Ihtisaab trường Đại học Al-Imam Riyadh.

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Người dịch thuật, Tác giả, Số lượng các mục : 930

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Người dịch thuật, Tác giả, Số lượng các mục : 878

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Người dịch thuật, Tác giả, Số lượng các mục : 739

  Cử nhân ngôn ngữ học và dịch thuật bộ phận cao học Islam bằng tiếng Anh của trường Đại học Al-Azhar và giám sát trang web tiếng Anh của trang web islamhouse.

 • Việt Nam

  Tác giả, Người kiểm thảo, Publisher, Số lượng các mục : 721

  Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony

 • Việt Nam

  Người kiểm thảo, Tác giả, Số lượng các mục : 711

  Aly Rido Shahain là thông dịch viên người Thổ Nhĩ Kỳ

 • Việt Nam

  Người dịch thuật, Tác giả, Số lượng các mục : 706

Trang : 115 - Từ : 1
Thông tin phản hồi