Hội Thảo Thứ Ba: Về Giáo Lý Nhịn Chay Ramadan

Giới thiệu chung

Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết về hai giai đoạn bắt buộc nhịn chay, cách nhận biết khi nào tháng Ramadan bắt đầu và kết thúc.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: