Hội Thảo Thứ Nhất: Về Giá Trị Tháng Ramadan

Giới thiệu chung

Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích giá trị vĩ đại của tháng Ramadan, trong tháng có một đêm tốt hơn ngàn tháng bình thường.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này