Fatawa Chuoc Toi Ve Nhin Chay Ramadan

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Phần ghi âm những câu hỏi đáp về chuộc tội dành cho quí tín hữu mắc phải trong tháng Ramadan ân phúc, các câu hỏi được các U’lama (học giả) lớn phúc đáp.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này