Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Các giáo lý nhịn chay

Số lượng các mục: 38

 • Việt Nam

  PDF

  Giáo luật về việc nhịn chay : được chuyển ngữ sang tiếng Anh, tác giả Tiến sĩ Haytham Sarhān. Ông đã đề cập đến các quy tắc quan trọng nhất liên quan đến việc nhịn chay bắt buộc và nhịn chay khuyến khích, khi nào không thích hợp để nhịn ăn và khi nào bị cấm, đồng thời cũng đề cập đến các quy tắc quan trọng nhất liên quan đến Zakāt-ul-fitr và hành lễ Eid.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Fata-wa Về Nhịn Chay Bù: Đây là cuốn sách nhỏ tập hợp các Fata-wa về nhịn chay bù từ những học giả lớn: tiêu biểu như Sheikh Bin Baaz, Sheikh Ibnu U’thaimeen.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Hội Thảo Thứ Tám: Về Thể Loại Người Nhịn Chay Còn Lại & Giáo Lý Nhịn Bù: Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích tiếp về thể loại người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay và giáo lý nhịn bù lại.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay: Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích về thể loại người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay (phần II).

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích về thể loại người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc: Tác giả nói: “Nhân dịp tháng Ramadan hồng phúc, tôi xin gởi đến quí đạo hữu Muslim vài chủ đề liên quan đến tháng hồng phúc này. Cầu xin Allah biến quyển sách bé nhỏ này trở nên hữu dụng cho cộng đồng Islam, phù hợp với giáo lý Islam và cầu xin Ngài chấp nhận việc làm này dành riêng cho Ngài. Quả thật, Ngài rất Nhân Từ Quảng Đại. Quyển sách sẽ nói về các chủ đề sau đây: Chương I: Về giáo lý nhịn chay. Chương II: Về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhịn chay. Chương III : Về giáo lý nhịn chay dành cho người bệnh và người đi đường xa. Chương IV: Về những điều làm hư sự nhịn chay. Chương V: Về Salah Al-Taraawih. Chương VI: Về Zakat và ý nghĩa của nó. Chương VII: Về những ai bắt buộc xuất Zakat. Chương VIII: Về xuất Zakat Al-Fit-r.

 • Việt Nam

  DOC

  Mufti : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Fataawa (Hỏi Đáp) Chọn Lọc Liên Quan Đến Nhịn Chay: Quyển sách hàm chứa mười tám câu hỏi quan trọng liên quan đến sự nhịn chay được cố Imam Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz giải đáp.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Quyển sách nhỏ này gồm 48 câu trả lời về vấn đề nhịn chay và đây là những câu hỏi được nhiều người hỏi đến.

 • Việt Nam

  PDF

  Thông dịch : Muhammad Husain Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal

  Giải đáp một số thắc mắc có liên quan đến sự nhịn chay tháng Romadon như: cách thức nhận biết và kết thúc tháng Romadon, nhịn chay bắt buộc đối với ai, sự định tâm và một số giáo lý quan trọng khác.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Phần ghi âm những câu hỏi đáp về chuộc tội dành cho quí tín hữu mắc phải trong tháng Ramadan ân phúc, các câu hỏi được các U’lama (học giả) lớn phúc đáp.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Nhân dịp Ramadan Hồng Phúc xin gởi đến quí chị em phụ nữ Muslim 17 câu hỏi liên quan đến tháng Ramadan dành cho quí chị em, đây là những câu hỏi được Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz trả lời.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Muhammad Hassaan Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Bài viết được chuyển ngữ từ bài thuyết giảng thứ sáu của Sheikh Muhammad Hassaan, trong bài viết đưa ra nhiều kết quả vĩ đại qua nhịn chay Ramadan như đạt được lòng kính sợ Allah, được xóa tội lỗi, đạt được cấp bậc Ehsaan, được vào thiên đàng, được thoát khỏi hỏa ngục . . . khiến người Muslim an tâm mà nhịn chay bằng niềm tin và hy vọng.

 • Việt Nam

  PDF

  Đây là bức thông điệp ngắn gọn về những điều quan trọng của phụ nữ Muslim trong tháng Ramadan từ những giáo luật, lễ nghĩa, các Sunnah của nhịn chay và các lợi ích của nó cũng như những phẩm chất đạo đức mà người phụ nữ Muslim cần phải tu dưỡng và làm đẹp nó trong tháng hồng phúc này.

 • Việt Nam

  PDF

  Quả thật, có rất nhiều điều sai của phụ nữ trong tháng Ramadan và những điều sai đó thì muôn hình muôn vẻ, có những điều liên quan đến nhịn chay, có những điều thì liên quan đến việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm, một số điều mang tính chung không phải chỉ rơi vào Ramadan mà ngay cả trong các tháng khác. Người phụ nữ Muslim bắt buộc phải bỏ hết những điều tội lỗi và sai trái trong Ramadan và trong những tháng khác. Bởi lẽ đó, chúng tôi muốn đề cập đến một số điều sai trái mà nhiều chị em phụ nữ thường mắc phải trong Ramadan để các chị em tránh, khắc phục và quay về sám hối với Allah.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Umar bin Sa-ud Al-I’d Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Tác giả nói: “Quan sát những ngày Ramadan của một số tín đồ Muslim nam và nữ thường thấy rằng các ngày Ramadan của họ cứ trôi qua trong lúc họ vẫn cứ hờ hững và xao lãng, họ thường chỉ biết bận rộn và quan tâm đến những thứ không mang lại lợi ích cho họ trên trần gian và cõi Đời Sau, họ không hề có sự phấn đấu tìm ân phước cũng như không quan tâm đến những điều mà Allah nghiêm cấm. Bởi lẽ đó, tôi muốn vạch ra cho chị em phụ nữ Muslim “chương trình hằng ngày” để các chị em tiêu thì giờ của mình một cách có lợi mong rằng các chị em có thể đạt tới cấp bậc cao trong Thiên Đàng. Tôi chỉ cố gắng nỗ lực theo khả năng của bản thân mình, nếu thực sự tôi đúng thì đó là từ nơi Allah còn nếu tôi sai sót thì đó là do chính bản thân tôi yếu kém cũng như do Shaytan quấy nhiễu.”

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 4: Nhịn Chay Ramadan: Việc thấu hiểu về bộ luật Islam và thông suốt mọi giáo lý là mục đích cao cả trong tôn giáo, và tôn giáo không đòi hỏi mỗi tín đồ phải học hỏi nhiều bằng chứng xác thực để thấu hiểu bộ luật Islam này mà chỉ cần họ học hỏi đầy đủ mỗi giáo lý để thông suốt được cung cách tôn thờ Allah đúng thực theo yêu cầu. Và một dấu hiệu tốt đẹp của một tín đồ Muslim có được là y được Allah ban cho trí nhận thức được bộ toàn bộ giáo luật Islam, như Nabi – cầu xin bình an & phúc lành cho Người - đã nói: “Một khi Allah muốn một bề tôi nào tốt đẹp thì Ngài cho y sự thấu hiểu về bộ luật tôn giáo.”

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giáo Luật Nhịn Chay Trích Từ Al-Fiqh Al-Muyasir: Bài thuyết giảng trình bày về giáo lý nhịn chay bắt buộc mỗi người Muslim phải biết, được trích từ quyển Al-Fiqh (Giáo Lý) Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Mus-a’d Anwar Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa: Bài viết nêu ra hai mươi bảy điểm sai lầm mà người nhịn chay thường mắc phải trong tháng Ramadan hồng phúc, bắt buộc họ phải thay đổi để họ tôn thờ Allah đúng theo chân lý và để họ đạt được ân phước vĩ đại từ Đấng Chủ Tể toàn vũ trụ và muôn loài.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Nhịn chay Ramadan và mục đích của nó: Đây là bài giảng thuyết ngày thứ sáu do Usman bin Ibrahim chuyển ngữ và thuyết giảng bằng tiếng Việt. Trong bài giảng thuyết này, ông nói về mục đích và ý nghĩa của nhịn chay Ramadan, và nó chính là sự biểu hiện của lòng Taqwa (kính sợ ) Allah, Đấng Tối Cao.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Su-a’d Al-Ghomidy Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Đồng hành cùng chị em nhịn chay: Đây là bài viết hàm chứa một vài nhận định về những người phụ nữ nhịn chay cũng như đưa ra những lời khuyên dành cho họ trong tháng Ramadan.

Trang : 2 - Từ : 1