معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 2

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Phân Tích 40 Hadith Al-Nawawi là phân tích 42 Hadith do Imam Al-Nawawi soạn viết thành một quyển sách, dựa theo lời giải thích và phân tích của Nhà Thông Thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, kèm thêm phần mở rộng của người thuyết giảng.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Tác giả : Abu Zakkariya Al-Nawawy Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Bốn mươi Hadith Nawawiyah: là những Hadith chứa đựng lời giới thiệu về Islam và các qui tắc rất quan trọng khác, đây là những Hadith rất nổi tiếng ai ai cũng biết đến. Trong quyển sách gồm bốn mươi hai Hadith bị xóa đi các đường truyền của các Hadith cho Hadith thêm gọn hơn, mỗi Hadith là một qui tắc rất quí giá trong các qui tắc của tôn giáo Islam. Đối với ai mong muốn vào ngày tận thế hãy học hỏi những Hadith này bởi trong chúng chứa biết bao là điều quan trọng và sự nhắc nhở trong việc qui phục Allah. Những Hadith này do Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen phân tích được phiên dịch ra tiếng Việt Nam.