Phân Tích Bốn Mươi Hadith Nawawiyah

Giới thiệu chung

Bốn mươi Hadith Nawawiyah: là những Hadith chứa đựng lời giới thiệu về Islam và các qui tắc rất quan trọng khác, đây là những Hadith rất nổi tiếng ai ai cũng biết đến. Trong quyển sách gồm bốn mươi hai Hadith bị xóa đi các đường truyền của các Hadith cho Hadith thêm gọn hơn, mỗi Hadith là một qui tắc rất quí giá trong các qui tắc của tôn giáo Islam. Đối với ai mong muốn vào ngày tận thế hãy học hỏi những Hadith này bởi trong chúng chứa biết bao là điều quan trọng và sự nhắc nhở trong việc qui phục Allah. Những Hadith này do Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen phân tích được phiên dịch ra tiếng Việt Nam.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này