Phân Tích Sơ Lược Các Nền Tảng Islam

Tác giả : Nhóm học giả Islam

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Kiểm thảo: Mohamed Djandal

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Bài luận án này chủ yếu nói về môn giáo lý thực hành mà mỗi tín đồ Muslim bắt buộc phải học hỏi để mà áp dụng cho việc hành đạo hàng ngày. Bởi hiện nay, vẫn còn một số tín đồ Muslim mà lại không hiểu biết bất cứ gì giáo lý nào nói về tôn giáo của mình, một số cũng rất nhiều nằm trong tình trạng hoang mang vì kiến thức của họ đã bị sai lệch từ lúc ban đầu do người chỉ dạy không nắm vững kiến thức Qur’an và Sunnah của Thiên sứ Muhammad.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này