Các tác phẩm khoa học

Niềm tin

Mục tập hợp các bài viết và sách vở về nguồn gốc cơ bản của đức tin Islam, để xây dựng một nền tảng đức tin vững chắc đúng thật cho mọi tín đồ Muslim, gồm: - Các trường phái và các tôn giáo. - Mục niềm tin vào Allah. - Mục Muhammad là Rasul của Allah. - Niềm tin vào giới Thiên Thần. - Mục bùa chúa, ngải, thuật. - Mục các Rasul và sứ mạng. - Mục niềm tin và ngày tận thế. - Mục niềm tin vào tiền định và định mệnh. - Mục các nền tảng của niềm tin và nguồn gốc của đức tin. - Mục về giới Sahabah. - Mục Wala và Bara.

Số lượng các mục: 13

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdur Rohman bin Nasir Al-Sa’dy Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Đây là bài viết ngắn gọn về các vấn đều quan trọng của tôn giáo và nguồn gốc của Iman, được Sheikh Al-Sa’di soạn dưới dạng hỏi đáp.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Có thể nói đây là bài kiểm tra, sát hạch đức tin Iman của bạn dành cho Allah ra sao?

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Bài thuyết giảng giải thích một hiểu lầm về cho rằng ai đó hoặc ai đó tự xưng mình là Waly của Allah, vậy đức tính họ ra sao và những bản năng nổi trội của họ là gì ?

 • Việt Nam

  PDF

  Sheikh Saleh bin Fawzaan nói: “Đây là cuốn sách về kiến thức Tawhid mà tôi đã cố gắng rút gọn lại với lối trình bày dễ hiểu. Tôi đã thu thập từ nhiều nguồn tài liệu của các vị Imam lớn của chúng ta, đặc biệt là các sách của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, các sách của học giả Ibnu Al-Qayyim, các sách của Sheikh Islam Muhammad bin Abdul-Wahaab cùng với các học trò của ông thuộc các thành phần Imam lớn trong con đường Da’wah (tuyên truyền) ân phúc. Không cần phải bàn cãi rằng kiến thức về giáo lý đức tin Islam là kiến thức nền tảng cho việc giáo dục và thực hành, và là một yếu tố thiết yếu làm nên giá trị của các hành vi và việc làm ngoan đạo để Allah chấp nhận. Đặc biệt trong thời đại của chúng ta ngày nay, thời đại mà có đầy dẫy dòng lệch lạc, đầy dẫy trường phái dị giáo: dòng vô thần, dòng thần bí tu đạo khổ hạnh, dòng thờ mồ mả và thần tượng, dòng lệch lạc sai với đường lối Sunnah của Thiên sứ. Tất cả những dòng lệch lạc này đều trở nên nguy hiểm nếu như người Muslim không trang bị vũ khí từ giáo lý đức tin đúng đắn dựa sát theo Qur’an, Sunnah và giáo lý đức tin của những thế hệ tiền bối Salaf (Sahabah và Tabi’een). Quả thật, với vũ khí này người Muslim mới có thể bảo vệ được bản thân mình khỏi những dòng lệch lạc đó; và một trong những điều mà người Muslim cần phải có sự chăm sóc đầy đủ là phải giáo dục con cái giáo lý đức tin đúng đắn này theo các nguồn gốc thuần túy của nó.”

 • Việt Nam

  PDF

  Cuốn sách của Sheikh Al-At-ram nói về một số câu hỏi và trả lời trong Aqi-dah (niềm tin Islam).

 • Việt Nam

  PDF

  Hệ phái giáo lý của bốn vị Imam: Là một bức thông điệp trình bày các tư tưởng, quan điểm và khái niệm các giáo lý nền tảng của bốn vị Imam lớn: Abu Hanifah, Malik, Ash-Shafi’y, và Ahmad bin Hambal – cầu xin Allah yêu thương họ -, mục đích để chứng minh rằng giáo lý của cả bốn hệ phái đều đúng theo những gì được nói trong Qur’an va Sunnah của Thiên sứ - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -, những gì được các vị Sahabah noi theo cũng như những gì được các vị Tabi’een tiếp nối sau họ (Sahabah) trên con đường chân lý mà họ đã đi. Và giữa các vị Imam này – Alhamdulillah – thực sự không có một sự bất đồng, tranh cãi nào về các nền tảng tôn giáo mà tất cả họ đều đồng thuận trên đức tin về các thuộc tính của Thượng Đế, đức tin rằng Qur’an là lời nói của Allah chứ không phải là tạo vật, và đức tin Iman theo khái niệm của họ bắt buộc phải là niềm tin bằng con tim và chiếc lưỡi, hơn nữa, họ đều đồng phản đối và phủ nhận hệ tư tưởng của những người thuộc phái hùng biện và suy luận như Jahmiyah và những nhóm lệch lạc khác đã bị ảnh hưởng bởi triết học Hy Lạp và các học thuyết mang tính suy luận và hùng biện.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Tác giả nói: “Tôi đã nghe được rất nhiều tin về sai sót của đạo hữu Muslim về niềm tin Imam, đôi khi họ cứ tưởng đó là Sunnah nhưng thật ra nó lại là Bid-a’h (cái tân)”. Trong quyển sách này sẽ phân tích cho bạn rõ đâu là niềm tin viễn vong, lời nói sai trái và hành động Bid-a’h đáng khai trừ trong giáo lý Islam.

 • Arab (Ả-rập)

  MP3

  Người thuyết trình : Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony

  Ảnh hưởng của Tawhid về an toàn: Cuộc hội thảo tại Masjid lớn ở Riyadh được Sheikh nói về sự an toàn ở trần gian và ngày sau, các nguyên tố tạo nên an toàn ở trần gian và ngày sau

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Bùa Ngải, Xem Bói & Những Điều Liên Quan: Tác giả nói: “Qua nghiên cứu thực tế thấy được ngày càng có nhiều người sử dụng bùa ngải để hành nghề chữa bệnh, xem bói toán, tìm kiếm vật mất tích . v . v . . . đã xảy ra rất nhiều nơi kể cả trên đất nước Islam. Sở dĩ được nhiều người tin tưởng là do họ thiếu hiểu biết, do bị mù quáng nhất thời. Bùa ngải là mối hiểm hoại khôn lường đối với tôn giáo Islam và cộng đồng Muslim, nên tôi muốn gởi đến quí đạo hữu Muslim quyển sách nhỏ này nhằm phân tích rõ ràng về hiểm họa đó, bởi đây là việc đặt niềm tin sai trái và kháng lệnh của Alalh, của Rasul – cầu xin bình an và phúc lành cho Người -.”

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Thế Giới Loài Jinn & Những Điều Bạn Cần Biết !!!: Đây là bài thuyết giảng do Abu Zaytune Usman Ibrahim soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 24/Zul Hijjah/1433 H nhằm ngày 9/11/2012. Bài thuyết giảng với nội dung là: Ngay từ nhỏ chúng ta đã nghe rất nhiều người lớn kể về loài ma quỉ, nhưng sự thật về chúng ra sao ? xin mời bạn đọc bài viết này để hiểu rõ hơn về chúng.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Thế Giới Loài Jinn & Những Điều Bạn Cần Biết !!!: Ngay từ nhỏ chúng ta đã nghe rất nhiều người lớn kể về loài ma quỉ, nhưng sự thật về chúng ra sao ? xin mời bạn đọc bài viết này để hiểu rõ hơn về chúng.

 • Việt Nam

  DOC

  Tác giả : Muhammad bin Abdul Wahhaap Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  50 Câu Hỏi Đáp Về Giáo Lý Aqidah: Quyển sách nhỏ tóm lược các giáo lý Tawhid căn bản mà một người Muslim phải biết được trình bày ngắn gọn với 50 câu hỏi đáp.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdullah bin Ahmad Al-Huwail Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Quyển sách này là một bức thông điệp giá trị và khá đầy đủ về Tawhid, nội dung của nó xoay quanh các chủ đề: Khái niệm về Tawhid, thờ phượng, ân phúc của thờ phượng và các vấn đề liên quan đến Tawhid, đặc biệt là các vấn đề đi ngược lại với Tawhid như: Shirk, Bid’ah,...

Thông tin phản hồi