Các tác phẩm khoa học

Các nghiên cứu khác nhau về Quran

Trang web liệt kê các nghiên cứu khác nhau về Quran như: Đặc thù của Quran; giá trị Quran; các giáo lý, văn hóa đọc, nghe Quran và bản tính những người thuộc Quran; các chủ đề về các chương kinh, các câu kinh, các tên gọi, ý nghĩa, phản đối và tranh luận; các cấp bậc Quran; dạy Quran; mục lục Quran; các câu truyện trong Quran; các thí dụ và ẩn dụ trong Quran; tranh luận của Quran; phân loại Quran; các lời cầu xin trong Quran; các kiến thức rút ra từ Quran; thuộc lòng Quran và các từ tương đồng nhau

Số lượng các mục: 1

  • Việt Nam

    PDF

    Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal

    Những ngày tháng vừa qua, có rất nhiều độc giả (nhất là những bạn đọc không phải là Muslim) đã gửi Email muốn nhờ giải thích thêm về sự huyền bí của Allah, một Đại Danh mà những người đi theo tôn giáo Islam phải kính sợ và chỉ thờ phụng riêng Ngài (không có đối tác như những tôn giáo khác…)? Dù các bạn ấy cũng đã theo dõi và tự tìm hiểu nhưng chưa thông suốt và cũng chưa được dịp đọc qua những Lời Phán của Ngài trong Thiên Kinh Qur’an. Để tạm giúp đỡ những thắc mắc mà các bạn nêu lên trong Email, chúng tôi xin trích dẫn những đoạn Thiên Kinh Qur’an theo dạng câu hỏi trả lời để các bạn suy ngẫm trong những giờ phút thanh thản.

Thông tin phản hồi