Giới thiệu về Islam, nghi thức gia nhập và điều bắt buộc sau Islam

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Chỉ ra những điểm nỗi bật của Islam, hướng dẫn cách vào Islam, nghi thức Wuđụa và những điều làm hư nó, cách tắm bắt buộc và khi nào, giờ giấc dâng lễ Solah, nghi thức dâng lễ và những điều cấm trong dâng lễ.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này