Hành Lễ Salah Là Bổn Phận Của Mỗi Người Muslim

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hành Lễ Salah Là Bổn Phận Của Mỗi Người Muslim: Đây là bài thuyết giảng phân tích về lễ Salah chính là bổn phận của mỗi người Muslim dù nam hay nữ đồng thời phân tích tiếp kết quả cũng như hành phạt đau đớn dành cho người nào lơ là hoặc bỏ hành lễ Salah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này