Dạy Hành Lễ Salah Đúng Sunnah

Dạy Hành Lễ Salah Đúng Sunnah

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Đây là đoạn Video dạy cách hành lễ Salah đúng theo Sunnah Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -, dành cho tín đồ Muslim mới cải đạo sang Islam.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi