معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 9

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Lần xuất bản chính thức về quyển sách "Thiên Sứ ﷺ Hành Lễ Salah Như Thế Nào ?" của cố học giả Imam Ibnu Baaz - cầu xin Allah thương xót ông - diễn giải sơ lược cách thức hành lễ mà Thiên Sứ ﷺ đã hành lễ trước đây từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah: Sheikh đã tập hợp trong cuốn sách nhỏ này các giáo luật về Taha-rah và lễ nguyện Salah với lối viết đơn giản mục đích để mọi người ít hiểu biết dễ hiểu.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Chỉ ra giờ giấc dâng lễ Salah bắt buộc và hướng dẫn cách dâng lễ và những điều cấm trong dâng lễ.

 • Việt Nam

  MP4

  Ứng dụng thực tế

 • Việt Nam

  MP4

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết: Với đoạn Video này dạy tín đồ Muslim cách chuẩn bị hậu sự cho người thân của mình từ lúc hấp hối đến tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn cất người quá cố, và nêu vài giáo lý liên quan đến mai táng.

 • Việt Nam

  MP4

  Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Đây là đoạn Video dạy cách hành lễ Salah đúng theo Sunnah Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -, dành cho tín đồ Muslim mới cải đạo sang Islam.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdullah bin Ahmad bin Aly Al-Zaid Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Dạy Hành Lễ Salah: Đây là lần tái bản thứ hai của quyển sách “Dạy Hành Lễ Salah”, Alhamdulillah tạ ơn Allah quyển sách đã được rất nhiều đọc giả nhiệt tình đọc và chấp nhận. Ngày nay, quyển sách đông đảo người biết đến là do được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau... Sở dĩ quyển sách được vinh dự này là do Allah duy nhất ban cho quyển sách được hữu dụng. Điểm nổi bật của quyển sách nhỏ này là loại bỏ hoàn toàn mọi ý kiến bất đồng, tranh cải của U’lama học giả Islam. Quyển sách chỉ dựa vào những bằng chứng Saheeh thiết thực từ Qur’an và Sunnah miêu tả lại sự hành lễ Salah của Nabi (cầu xin bình an và phúc lành của Allah ban cho Người) tựa như thấy được Người trực tiếp giảng dạy vậy.

 • Việt Nam

  PDF

  Mô tả về Salah của Nabi – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: Một bảng minh họa bằng tiếng Việt do Tiến sĩ Sheikh Haitham Sarhan biên soạn, trong đó là bản tóm tắt về hình thức Salah của Nabi – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –, từ lúc Takbir đến chào Salam, như thể anh/chị nhìn thấy trước mắt có kèm các hình ảnh minh họa.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Salah: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về định nghĩa, giá trị và bắt buộc hành lễ năm lần 2- Phần Hai: Về Azaan và Iqaamah 3- Phần Ba: Về các giờ giấc Salah 4- Phần Bốn: Về các điều khoản bắt buộc, các nền tảng, các điều vô hiệu, các Sunnah, các điều không nên và giáo lý bỏ hành lễ Salah 5- Phần Năm: Về Salah Sunnah 6- Phần Sáu: Về quỳ lạy Sahu, quỳ lạy xướng đọc Qur’an và quỳ lạy tạ ơn 7- Phần Bảy: Về Salah tập thể hàng ngày 8- Phần Tám: Về giáo lý làm Imam 9- Phần Chín: Về Salah những người có lý do 10- Phần Mười: Về Salah Jum-a’h thứ sáu 11- Phần Mười Một: Về Salah lo lắng (trong chiến tranh) 12- Phần Mười Hai: Về Salah hai ngày đại lễ E’id 13- Phần Mười Ba: Về Salah cầu mưa 14- Phần Mười Bốn: Về Salah nhật, nguyệt thực 15- Phần Mười Lăm: Về Salah cho người chết và các giáo lý liên quan Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.