معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 2

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Cho Vai Lấy Lãi & Ngân Hàng: Ngày nay việc cho vay lấy lãi xảy ra lan tràn khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có nhất là trong các ngân hàng... và có cả ngay trên quên hương của người Muslim. Với lý này làm người Muslim lầm tưởng đó là điều được phép làm, nhưng thật hư ra sao ? Để giải đáp thắc mắc, xin mời lắng nghe đoạn ghi âm này.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Riba’ & Ngân Hàng: Ngày nay việc cho vay lấy lãi xảy ra lan tràn khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có nhất là trong các ngân hàng... kể cả người Muslim cũng lầm tưởng đó là điều được phép làm, và thật hư ra sao?