Các tác phẩm khoa học

  • MP3

    Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Cho Vai Lấy Lãi & Ngân Hàng: Ngày nay việc cho vay lấy lãi xảy ra lan tràn khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có nhất là trong các ngân hàng... và có cả ngay trên quên hương của người Muslim. Với lý này làm người Muslim lầm tưởng đó là điều được phép làm, nhưng thật hư ra sao ? Để giải đáp thắc mắc, xin mời lắng nghe đoạn ghi âm này.

  • PDF

    Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

    Riba’ & Ngân Hàng: Ngày nay việc cho vay lấy lãi xảy ra lan tràn khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có nhất là trong các ngân hàng... kể cả người Muslim cũng lầm tưởng đó là điều được phép làm, và thật hư ra sao?

Thông tin phản hồi