Các tác phẩm khoa học

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Muhammad Saaleh Al-Munjid Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Chẳng Lẽ Islam Chỉ Cần Qur’an, Không Cần Sunnah !!!: Bài viết trả lời lại cho lời khẳng định chỉ Islam chỉ cần Qur’an là đủ không cần đến Sunnah.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Theo Sunnah Hay Theo Lời Của U’lama ?: Trong bài thuyết giảng trả lời câu hỏi rằng là chúng ta làm theo Qur’an và Sunnah hay làm theo lời nói của các U’lama (học giả Islam) ?

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah: Qua quyển sách nhỏ này chắc chắn các bạn sẽ hiểu được nhiệm vụ của mỗi người Muslim phải làm gì với Hadith, với Sunnah của Rasul –cầu xin bình an và phúc lành cho Người– sau khi đã nghe, đã đọc và đã học. Tác giả sẽ diễn giải rõ ràng thiết thực cộng thêm các bằng chứng Saheeh chính xác, đồng thời đưa ra vài hình ảnh tiêu biểu của Sahabah, của Tabi-e’n, của các U’lama tiếng tăm qua việc tôn trọng của họ dành cho Sunnah, dành cho Hadith.

Thông tin phản hồi