Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah

Giới thiệu chung

Bắt Buộc Bám Chặt Qur’an & Sunnah: Qua quyển sách nhỏ này chắc chắn các bạn sẽ hiểu được nhiệm vụ của mỗi người Muslim phải làm gì với Hadith, với Sunnah của Rasul –cầu xin bình an và phúc lành cho Người– sau khi đã nghe, đã đọc và đã học. Tác giả sẽ diễn giải rõ ràng thiết thực cộng thêm các bằng chứng Saheeh chính xác, đồng thời đưa ra vài hình ảnh tiêu biểu của Sahabah, của Tabi-e’n, của các U’lama tiếng tăm qua việc tôn trọng của họ dành cho Sunnah, dành cho Hadith.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này