Bắt Buộc Giám Sát Gia Đình & Con Cái

Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Bắt Buộc Giám Sát Gia Đình & Con Cái: Đây là phần một bài thuyết giảng do Abu Hisaan soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 12/02/1433 H nhằm ngày 06/01/2012, với nội dung dẫn chứng việc quản lý gia đình và vợ con là nhiệm của mỗi người làm cha, anh ta phải chịu trách nhiệm cho việc giám sát đó và Allah sẽ tra khảo anh ta vào ngày sau về việc giám sát của mình.

Download
Thông tin phản hồi