Khuyến Cáo - Quan Tâm & Quản Lý Con Cái

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng gởi đến quí cha mẹ nên bỏ thời gian quản lý và chăm sóc con cái, đừng tin mà giao cho chúng chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng kẻo sẽ không có nước mắt mà không khi biết sự thật chúng làm.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này