Khuyến Cáo - Chết Là Tai Họa Nhưng Khủng Khiếp Hơn Là Sao Lãng Với Nó

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng thứ sáu nhắc về cái chết, đó là kết cuộc của mỗi người nhưng đa số thiên hạ lại hững hờ, bài thuyết giảng rút từ hai bài thuyết giảng của Sheikh Abdur Rohim và của Sheikh Muhammad Hassaan.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này