Khuyến Cáo - Trần Gian Là Cuộc Sống Tạm

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về giá trị thực của trần gian đối với Allah và vài hình ảnh vè cuộc sống của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - trước đây.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này