Khuyến Khích - Giá Trị Istaghfaar

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về giá trị thật của lời Istaghfaar (cầu xin Allah tha thứ cho bề tôi) rất quan trọng đối với mỗi tín đồ nam hay nữ, và Istaghfaar không nhưng phải nói sau khi phạm tội mà còn cần phải nói sau khi đã hành đạo.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này