Khuyến Khích Hiếu Thảo Cha Mẹ

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Khuyến Khích Hiếu Thảo Cha Mẹ: Bải thuyết giảng nói về vị trí vĩ đại mà Islam đã ban cho cha mẹ đối với các con, rằng thiên đàng nằm ở đôi chân người mẹ và cha là cánh cửa trung tâm của thiên đàng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: