Khuyến Khích - Vài Đức Tín Của Phụ Nữ Solihah

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng liệt kê vài đức tính tốt đẹp của mẫu phụ nữ đức hạnh được trích ra từ các Hadith Soheeh và những câu chuyện có thật giống như cuộc hôn nhân của cha mẹ Imam Abu Hanifah và mẹ của Imam Al-Shaafi-i’ - cầu xin Allah thương xót họ -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: