Bốn Lời Khuyên Hữu Ích

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bốn Lời Khuyên Hữu Ích: Bài thuyết giảng thứ sáu cuối cùng của tháng Ramadan Hồng Phúc năm 1436 H – 2015, xin gởi đến quí tín hữu bốn lời khuyên hữu ích:
- Thứ nhất: Khuyến cáo nói về Allah mà không có kiến thức.
- Thứ hai: Lời gọi trở về với Allah.
- Thứ ba: Khuyến khích tính đồ Muslim tha thứ lỗi lầm cho nhau.
- Thứ tư: Dành riêng cho phụ nữ, đó là khuyến cáo việc phụ nữ thường phủ nhận cuộc sống hạnh phúc bên chồng, than thở nhiều, thường hay nguyền rửa, ăn mặc hở hang....

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này