Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Tawhid Uluhiyah (độc tôn Allah trong thờ phượng)

Số lượng các mục: 1

  • Việt Nam

    PDF

    Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal

    Những ngày tháng vừa qua, có rất nhiều độc giả (nhất là những bạn đọc không phải là Muslim) đã gửi Email muốn nhờ giải thích thêm về sự huyền bí của Allah, một Đại Danh mà những người đi theo tôn giáo Islam phải kính sợ và chỉ thờ phụng riêng Ngài (không có đối tác như những tôn giáo khác…)? Dù các bạn ấy cũng đã theo dõi và tự tìm hiểu nhưng chưa thông suốt và cũng chưa được dịp đọc qua những Lời Phán của Ngài trong Thiên Kinh Qur’an. Để tạm giúp đỡ những thắc mắc mà các bạn nêu lên trong Email, chúng tôi xin trích dẫn những đoạn Thiên Kinh Qur’an theo dạng câu hỏi trả lời để các bạn suy ngẫm trong những giờ phút thanh thản.