معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 12

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Hỏi Đáp Về Hai Lễ Nguyện Salah E’id: một cuốn sách nhỏ gồm 54 câu hỏi đáp từ Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen xoay quanh ngày E’id và những vấn đề liên quan đến E’id.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích về các cách hành lễ Salah trong tháng Ramadan như Taraweeh, Rawaatib và Salah Al-Wit-r.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc: Tác giả nói: “Nhân dịp tháng Ramadan hồng phúc, tôi xin gởi đến quí đạo hữu Muslim vài chủ đề liên quan đến tháng hồng phúc này. Cầu xin Allah biến quyển sách bé nhỏ này trở nên hữu dụng cho cộng đồng Islam, phù hợp với giáo lý Islam và cầu xin Ngài chấp nhận việc làm này dành riêng cho Ngài. Quả thật, Ngài rất Nhân Từ Quảng Đại. Quyển sách sẽ nói về các chủ đề sau đây: Chương I: Về giáo lý nhịn chay. Chương II: Về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhịn chay. Chương III : Về giáo lý nhịn chay dành cho người bệnh và người đi đường xa. Chương IV: Về những điều làm hư sự nhịn chay. Chương V: Về Salah Al-Taraawih. Chương VI: Về Zakat và ý nghĩa của nó. Chương VII: Về những ai bắt buộc xuất Zakat. Chương VIII: Về xuất Zakat Al-Fit-r.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Đây là bài viết ngắn gọn nói về "Ân Phước Nhịn Chay" bao gồm những nội dung sau: định nghĩa nhịn chay theo nghĩa Arập và theo nghĩa giáo lý Islam, ân phước và đặc điểm của nhịn chay, ý nghĩa và lợi ích của nhịn chay. Cũng trong bài viết này bao gồm cả ân phước tháng Ramadan chi tiết như: nhịn chay, dâng lễ Salah Sunnah và đặc điểm về nó. Tất cả đều được dẫn chứng cụ thể.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Salah Al-Dhuha: Khuyến khích tín đồ Muslim duy trì Sunnah Salah Al-Dhuha này hằng ngày, bởi đây là lời di huấn mà Rasul - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - đã căn dặn Abu Hurairah - cầu xin Allah hài lòng về ông -

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giá Trị Salah Al-Taraaweeh: Bài thuyết giảng phân tích về giá trị vĩ đại của việc hành lễ Salah Al-Taraweeh.

 • Việt Nam

  PDF

  Khi Ngày Tết E’id Trùng Ngày Thứ Sáu: Có một vấn đề được đặt câu hỏi thường xuyên đó là trong ngày có đến hai lần tết E’id, tết E’id Al-Fit-r hoặc tết E’id Al-Adh-ha trùng với tết E’id thứ sáu hằng tuần. Hỏi có bắt buộc hành lễ Salah thứ sáu đối với ai đã tham gia hành lễ Salah tết E’id rồi hoặc có được phép cho những ai đã hành lễ Salah tết E’id không hành lễ Salah thứ sáu mà thay bằng hành lễ Salah Al-Zhuhr; ở Masjid có cần phải Azaan gọi hành lễ Salah hay không? Ngoài ra còn có vài ý khác liên quan. Qua nghiên cứu thì Hội Đồng Thường Trực chúng tôi xin trả lời các ý kiến này như sau:

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Hồng Phúc Tháng Ramadan & Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay: đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 12/9/1432 H nhằm ngày 12/8/2011, trong phần một của bài thuyết giảng nói lên ân phước của tháng Ramadan hồng phúc này mà Allah đã ban cho cộng đồng Islam, và động viên mọi người hãy cúi đầu tạ ơn Allah về thiên lộc vĩ đại này. Trong phần hai của bài thuyết giảng nói về những điều làm hư sự nhịn chay, nguồn gốc Salah Al-Taraaweeh và động viên người Muslim cố gắng hành lễ này trọn tháng hồng được xóa sổ tội lỗi đã phạm.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hồng Phúc Tháng Ramadan & Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay: đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 12/9/1432 H nhằm ngày 12/8/2011, trong phần một của bài thuyết giảng nói lên ân phước của tháng Ramadan hồng phúc này mà Allah đã ban cho cộng đồng Islam, và động viên mọi người hãy cúi đầu tạ ơn Allah về thiên lộc vĩ đại này. Trong phần hai của bài thuyết giảng nói về những điều làm hư sự nhịn chay, nguồn gốc Salah Al-Taraaweeh và động viên người Muslim cố gắng hành lễ này trọn tháng hồng được xóa sổ tội lỗi đã phạm.

 • Việt Nam

  PDF

  Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay: Quyển sách tập hợp nhiều chủ đề khác nhau về việc nhịn chay như: Lời khuyên nhân dịp đón tháng Ramadan, Những điều làm hỏng nhịn chay, Những Điều Không Làm Hỏng Nhịn Chay, Tháng Ramadan là tháng trong đó Kinh Qur’an được ban xuống, Lễ Nguyện Taraawih, Một Số Điều Lưu Ý Đối Với Việc Đi Masjid Của Chị Em Phụ Nữ, Đi Hành Hương Umrah Trong Tháng Ramadan, Nghi Thức Umrah, Al-I’tikaaf trong tháng Ramadan.

 • Việt Nam

  PDF

  Nhịn Chay & Giá Trị Tháng Ramadan, Cùng Với Một Số Giáo Lý Quan Trọng Khác: Nói về giá trị nhịn chay tháng Ramadan hồng ân, đồng thời phân tích một vài giáo lý quan trọng mà một số người vẫn chưa biết.

 • Việt Nam

  PDF

  Giáo lý dâng lễ Salah ban đêm cùng với một số Hadith Soheeh (chính xác) khuyến khích dâng lễ vào ban đêm trong khi mọi người ngon giấc.