Khi Ngày Tết E’id Trùng Ngày Thứ Sáu

Giới thiệu chung

Khi Ngày Tết E’id Trùng Ngày Thứ Sáu: Có một vấn đề được đặt câu hỏi thường xuyên đó là trong ngày có đến hai lần tết E’id, tết E’id Al-Fit-r hoặc tết E’id Al-Adh-ha trùng với tết E’id thứ sáu hằng tuần. Hỏi có bắt buộc hành lễ Salah thứ sáu đối với ai đã tham gia hành lễ Salah tết E’id rồi hoặc có được phép cho những ai đã hành lễ Salah tết E’id không hành lễ Salah thứ sáu mà thay bằng hành lễ Salah Al-Zhuhr; ở Masjid có cần phải Azaan gọi hành lễ Salah hay không? Ngoài ra còn có vài ý khác liên quan. Qua nghiên cứu thì Hội Đồng Thường Trực chúng tôi xin trả lời các ý kiến này như sau:

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này