Các tác phẩm khoa học

Các lời tụng niệm

Trang tập hợp các bài viết liệt kê các lời tục niệm, tán dương như giá trị, văn hóa, thời gian, địa điểm và hoàn cảnh phù hợp cho lời cầu xin được chấp nhận, đồng thời phân tích các điểm sai sót trong cầu xin, các ly do cấm lời cầu xin không được chấp nhận, ý nghĩ việc lời cầu xin không được đáp liền, kèm thêm rất nhiều lời cầu xin và tụng niệm khác

Số lượng các mục: 4

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giá Trị Tụng Niệm Allah: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu, nhăc về việc hành đạo có những cách làm rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, dù ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng đều thực hiện được đó là tụng niệm Allah. Đổi lại giá trị cho lời tụng niệm đó lớn vô cùng.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giá Trị Tụng Niệm Allah: Trong việc hành đạo có những cách làm rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, dù ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng đều thực hiện được đó là tụng niệm Allah. Đổi lại giá trị cho lời tụng niệm đó lớn vô cùng.

 • PDF

  Tác giả : Azhary Ahmad Mahmud

  Tụng niệm và táng dương Allah là việc đáng để con người quan tâm nhất, do hàm chứa giá trị to lớn. Chúng ta cùng tìm hiểu giá trị cao quí này, địa vị lời tụng niệm, cách trở thành người tụng niệm, lời nhận định của giới U'lama xoay quanh vấn đề và vài hình ảnh điển hình về người tụng niệm đó.

 • PDF

  Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Muhammad Husain Kiểm thảo : Mohamed Djandal

  Chỉ ra các lời tụng niệm mà Nabi - صلى الله عليه وسلم - đã nói vào mỗi sáng mỗi chiều và sau những lần Solah bắt buộc.

Thông tin phản hồi