Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Văn bản tín ngưỡng

Số lượng các mục: 3

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abu Ja’far Al-Tohawy Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah: là quyển sách ngắn gọn súc tích của tác giả nhà thông thái chuyên môn Hadith mang tên: Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salaamah Al-Azdy Al-Tohaawy, ông mất năm 321 H. Đây là quyển sách chứa đựng A’qeedah (niềm tin) của người Muslim đúng theo giới Hadith, nhóm Al-Sunnah và Al-Ja-maa-a’h tìm tòi, niềm tin này được giới Ulama học giả Islam nhận định rằng đã viết đúng theo yêu cầu của bốn vị Imam lớn của Islam (Imam Abu Haneefah, Imam Malik, Imam Al-Shaa-fi-y’ và Imam Ahmad bin Hambal), bởi trong sách hàm chứa nguồn gốc đúng thật của Islam được giới Ulama học giả Islam đồng thống nhất.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Muhammad bin Abdul Wahhaap Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng là bài viết ngắn gọn và rất quan trọng được Imam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm những nguyên bản mà bắt buộc mỗi người phải hiểu biết nó như hiểu biết về Thượng Đế Allah, thể loại thờ phụng mà Allah đã ra lệnh, hiểu biết về tôn giáo, cấp bậc thờ phụng và những tảng cơ bản của từng cấp bậc, hiểu biết về Nabi cùng đôi lời về cuộc đời Người, đức tin về ngày phục sinh và hai nền tảng của đức tin đó là phủ nhận Toghut và tin tưởng nơi Allah. - Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah : Đây là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab viết liên quan về dâng lễ Salah như: điều kiện, điều bắt buộc và nền tảng cơ bản của Salah. Và Salah là nền tảng quan trọng nhất sau câu tuyên thệ và là nền tảng bắt buộc mỗi người Muslim phải thi hành một ngày đêm năm lần. - Bốn nguyên tắc cơ bản là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm sự hài lòng và hiểu biết về những qui tắc của đức tin, những qui tắc của đa thần, giáo lý về thị dân đa thần, lời biện hộ bị bát bỏ và lời biện hộ được công nhận

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdul Malik Al-Qosim Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Kitab Tawhid của Imam, Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab là một cuốn sách vĩ đại bao quát tất cả các sách viết về Tawhid như đã được giới học giả Ulama hết lòng khen ngợi. Vì muốn truyền bá cũng như góp phần tạo điều kiện dễ dàng cho việc tìm hiểu và nghiên cứu nguồn kiến thức giá trị này, tôi đã tập hợp từ nhiều nguồn sách giải thích khác nhau biên soạn thành một cuốn sách được sắp xếp theo các chương mục của Kitab Tawhid. Tôi đã nghiên cứu và thu nhặt từ các nguồn tài liệu giải thích khác nhau của các Ulama về nó, như (Chú thích Kitab Tawhid) của Sheikh Abdurrahman bin Qasim , (Lời nói bổ ích về Kitab Tawhid) của Sheikh Muhammad Bin Uthaymeen , các nguồn tài liệu giải thích khác của giới học giả; và tôi cũng đã thu thập được từ chương trình giảng dạy thuộc bậc trung về tầm quan trọng của Tawhid trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể và toàn xã hội trong lúc hầu hết mọi người đều không hiểu biết gì về giáo lý Tawhid.