Các tác phẩm khoa học

Sự thật về cuộc sống và hoàn cảnh người Muslim

Mục tập hợp các bài viết liên quan đến cuộc sống đương đại, các cuộc thay đổi lớn của thế giới, chính trị, kinh tế...

Số lượng các mục: 1

  • MP3

    Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Bài thuyết giảng thứ sáu trình bày về ba vấn đề: 1- Lời nhắn nhủ của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - dành cho cộng đồng là bám lấy Qur’an và Sunnah, phải cắn bằng răng cắm. 2- Sự lạ lẫm khi bám lấy Sunnah. 3- Hậu quả việc đi ngược Sunnah.

Thông tin phản hồi