Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Thực tế đương đại và hiện trạng của người Muslim

Số lượng các mục: 2

 • Việt Nam

  PDF

  Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal

  Khái lược về lịch sử Islam ở Đông Nam Á và Việt Nam và cách gia nhập Islam của người Việt Nam không phải bằng con đường chiến tranh mà bằng chính con đường thương mại.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Bài thuyết giảng thứ sáu trình bày về ba vấn đề: 1- Lời nhắn nhủ của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - dành cho cộng đồng là bám lấy Qur’an và Sunnah, phải cắn bằng răng cắm. 2- Sự lạ lẫm khi bám lấy Sunnah. 3- Hậu quả việc đi ngược Sunnah.

Thông tin phản hồi