Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Các trường phái về Fiqh

Số lượng các mục: 12

 • Việt Nam

  DOCX

  Tác giả : Saaleh bin Ghanim Al-Sadlaan Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Bức Thông Điệp Về Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản: Tác giả nói: “Chúng ta cần khẳng định rằng kiến thức về giáo lý thực hành (Fiqh) là nguồn kiến thức Islam cần phải được quan tâm hơn hết bởi vì nó là nền tảng cơ sở mà người Muslim dùng để cân đo việc làm và hành động của y, xem hành động đó là Halah hay Haram, việc làm đó đúng hay sai, có giá trị hay không có giá trị nơi Allah? Những người Muslim trong tất cả mọi niên đại đều quan tâm đến kiến thức hiểu biết về điều Halal, Haram, có giá trị, không có giá trị, đúng và sai trong hành động và việc làm dù đó là mối quan hệ giữa họ với Allah hay giữa họ với các bề tôi của Ngài: bà con ruột thịt thân thích hay không phải bà con ruột thịt, kẻ thù hay bạn bè, người có quyền phán xét hay người bị phán xét, người Muslim hay không phải Muslim. Để có được nguồn kiến thức hiểu biết đó thì chỉ có nguồn kiến thức về giáo lý thực hành, một nguồn kiến thức nghiên cứu về hệ thống sắc luật của Allah đối với các hành động của các bầy tôi của Ngài mang tính chất yêu cầu, mang tính chất cho phép lựa chọn hay mang tính chất tùy thuộc vào tình huống và hoàn cảnh....”

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Muhammad Husain Kiểm thảo : Mohamed Djandal người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Hướng dẫn nghi thức làm Umroh và Haj một cách rõ ràng dễ hiểu được rút ra từ Sunnah Nabi - صلى الله عليه وسلم -.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Quan Hệ Xã Hội: Chương này phân tích cả thảy 23 mục sau: 1- Phần Một: Về mua bán 2- Phần Hai: Về vay lãi 3- Phần Ba: Về cho mượn 4- Phần Bốn: Về thế chấp 5- Phần Năm: Về đặt cọc 6- Phần Sáu: Về chuyển nợ 7- Phần Bảy: Về ủy thác 8- Phần Tám: Về bảo hộ và bảo đảm 9- Phần Chín: Về niêm phong 10- Phần Mười: Về hợp tác 11- Phần Mười Một: Về thuê mướn 12- Phần Mười Hai: Về hợp đồng làm nông nghiệp và làm vườn 13- Phần Mười Ba: Về quyền ưu tiên và láng giềng 14- Phần Mười Bốn: Về giữ dùm và bị hư hỏng 15- Phần Mười Lăm: Về chiếm đoạt 16- Phần Mười Sáu: Về giải hòa 17- Phần Mười Bảy: Về thi đua 18- Phần Mười Tám: Về mượn sử dụng 19- Phần Mười Chín: Về khai hoang 20- Phần Hai Mươi: Về treo thưởng 21- Phần Hai Mươi Mốt: Về tài sản bị rơi và trẻ lạc 22- Phần Hai Mươi Hai: Về tài sản hiến đi 23- Phần Hai Mươi Ba: Về quà tặng Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Việt Nam

  DOCX

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Jihaad: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về giáo lý, điều khoản bắt buộc và những điều hủy Jihaad 2- Phần Hai: Về giáo lý tù binh và chiến lợi phẩm 3- Phần Ba: Về giáo lý đình chiến, thuế thân và bảo an Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Salah: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về định nghĩa, giá trị và bắt buộc hành lễ năm lần 2- Phần Hai: Về Azaan và Iqaamah 3- Phần Ba: Về các giờ giấc Salah 4- Phần Bốn: Về các điều khoản bắt buộc, các nền tảng, các điều vô hiệu, các Sunnah, các điều không nên và giáo lý bỏ hành lễ Salah 5- Phần Năm: Về Salah Sunnah 6- Phần Sáu: Về quỳ lạy Sahu, quỳ lạy xướng đọc Qur’an và quỳ lạy tạ ơn 7- Phần Bảy: Về Salah tập thể hàng ngày 8- Phần Tám: Về giáo lý làm Imam 9- Phần Chín: Về Salah những người có lý do 10- Phần Mười: Về Salah Jum-a’h thứ sáu 11- Phần Mười Một: Về Salah lo lắng (trong chiến tranh) 12- Phần Mười Hai: Về Salah hai ngày đại lễ E’id 13- Phần Mười Ba: Về Salah cầu mưa 14- Phần Mười Bốn: Về Salah nhật, nguyệt thực 15- Phần Mười Lăm: Về Salah cho người chết và các giáo lý liên quan Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về giới thiệu Zakat 2- Phần Hai: Về Zakat vàng và bạc 3- Phần Ba: Về Zakat những gì xuất ra từ đất 4- Phần Bốn: Về Zakat súc vật 5- Phần Năm: Về Zakat Fit-ri 6- Phần Sáu: Về những người hưởng Zakat Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 1: Tẩy Rửa: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về giáo lý tẩy rửa & thể loại nước 2- Phần Hai: Về vật dụng ăn uống 3- Phần Ba: Về cung cách đi vệ sinh 4- Phần Bốn: Về Siwaak và Sunan Fit-rah 5- Phần Năm: Về Wudu 6- Phần Sáu: Về việc chùi lên giầy lót, khăn quấn đầu và lên vải băng hoặc nẹp bó vết thương 7- Phần Bảy: Về tắm Junub 8- Phần Tám: Về Tayammum

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 13: Thức Ăn, Giết Thịt & Săn Bắn: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần một: Về lương thực 2- Phần hai: Giáo lý giết thịt 3- Phần ba: Giáo lý săn bắn được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 5: Hành Hương Hajj, Thăm Viếng Madinah, Giết Tế Qurbaan & A’qiqah, trong chương này phân tích những mục sau: 1- Mọi thứ liên quan đến hành hương Hajj & U’mrah. 2- Các nơi được phép thăm viếng ở Madinah. 3- Giết tế Qurbaan. 4- A’qiqah. được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và

 • Việt Nam

  DOC

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 4: Nhịn Chay Ramadan: Việc thấu hiểu về bộ luật Islam và thông suốt mọi giáo lý là mục đích cao cả trong tôn giáo, và tôn giáo không đòi hỏi mỗi tín đồ phải học hỏi nhiều bằng chứng xác thực để thấu hiểu bộ luật Islam này mà chỉ cần họ học hỏi đầy đủ mỗi giáo lý để thông suốt được cung cách tôn thờ Allah đúng thực theo yêu cầu. Và một dấu hiệu tốt đẹp của một tín đồ Muslim có được là y được Allah ban cho trí nhận thức được bộ toàn bộ giáo luật Islam, như Nabi – cầu xin bình an & phúc lành cho Người - đã nói: “Một khi Allah muốn một bề tôi nào tốt đẹp thì Ngài cho y sự thấu hiểu về bộ luật tôn giáo.”

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giáo Luật Nhịn Chay Trích Từ Al-Fiqh Al-Muyasir: Bài thuyết giảng trình bày về giáo lý nhịn chay bắt buộc mỗi người Muslim phải biết, được trích từ quyển Al-Fiqh (Giáo Lý) Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.