Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 1: Tẩy Rửa

Tác giả : Nhóm học giả Islam

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 1: Tẩy Rửa: Quyển sách phân tích những mục sau:
1- Phần Một: Về giáo lý tẩy rửa & thể loại nước
2- Phần Hai: Về vật dụng ăn uống
3- Phần Ba: Về cung cách đi vệ sinh
4- Phần Bốn: Về Siwaak và Sunan Fit-rah
5- Phần Năm: Về Wudu
6- Phần Sáu: Về việc chùi lên giầy lót, khăn quấn đầu và lên vải băng hoặc nẹp bó vết thương
7- Phần Bảy: Về tắm Junub
8- Phần Tám: Về Tayammum

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này