Cách Thức Wudu, Tayammum và Tắm

Chủ bút :

Giới thiệu chung

Mô tả về Wudu, Tayammum và tắm: Một bảng minh họa bằng tiếng Việt, do Tiến sĩ Sheikh Haitham Sarhan biên soạn, trong đó là bản tóm tắt mô tả về hình thức Wudu, Tayammum và tắm – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – có kèm hình ảnh minh họa.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này