Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Tại sao họ vào Islam [Những câu chuyện của những người cải đạo]

Trang này tổng hợp các câu chuyện của một số tín đồ Muslim mới cải đạo từ khoảng 30 ngôn ngữ, đây chính là câu trả lời mà rất nhiều người thắc mắc tại sao họ vào Islam? Qua nghiên cứu chúng tôi rút ra được qui tắc chung là họ vào Islam sau khi đã đặt niềm tin trọn vẹn và hoàn toàn tin tưởng vào Islam.

Số lượng các mục: 2

 • Arab (Ả-rập)

  MP3

  Tiến Sĩ Hasan Habsha kể chuyện liên quan đến Sahabah trên đài phát thanh Saudi Arabia, với những câu chuyện ngắn gọn súc tích.

 • Việt Nam

  MP4

  Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Đoạn băng ngắn này trích lời tâm sự của một nhà khoa học kể lý do ông vào Islam trong khi trước kia ông không hề tin trên đời lại có Thượng Đế.

Thông tin phản hồi