معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 6

 • Việt Nam

  PDF

  Gửi Tặng Các Thanh Niên Islam giáo Luật Tắm Junub: Trong bức thông điệp này là phần trình bày những điều bắt buộc phải tắm Junub cùng với cách thức và các giáo luật tắm.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Bài thuyết giảng thứ sáu về giá trị của tuổi thanh xuân của mỗi người khi tận dụng trong việc thờ phượng Allah.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Về Con Người - Abdullah bin Huzaafah & Quốc Vương Hi Lạp: Bài thuyết giảng kể về câu chuyện của vị Sahabah Abdullah bin Huzaafah, người đã được Quốc Vương Hi Lạp mời đến với quyền lực và gian sơn với điều kiện từ bỏ tôn giáo Islam, nhưng ông đã nhất quyết từ chối và kiên định trên tôn giáo Allah tựa những dãy trường sơn kiên cố.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Về Con Người - Chàng Thanh Niên Hư Đốn -: Bài thuyết giảng kể về cuộc tự chuyện của chàng thanh niên suốt chín năm trời sống trong vô đức tin vào Allah, làm tất cả tội lỗi từ gái gú, si ke ma túy, rượu chè, cải đạo sang đạo khác rất nhiều lần và thậm chí học cả bù ngải . . . trong khi anh vốn là một người Muslim.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Về Con Người - “Hỏa Ngục Được Tạo Ra Là Để Tôi Đi Vào” -: Nói về sự thay đổi rất lớn của một chàng thanh niên ăn chơi trác tán, không một tội lỗi nào mà cậu ta chưa từng làm, đặt biệt là cậu ta chưa từng đến Masjid cũng như chưa từng hành lễ Salah dù là một lần, nhưng khi nhận ra được mình vẫn còn cơ hội quay lại thì cậu ta lập tức sám hối và bù đáp lại tội lỗi mình đã gây bằng cách đi thánh chiến vì chính nghĩa của Allah. Bài thuyết giảng được sưu tầm từ bài thuyết giảng của Sheikh Khaalid Al-Raashid.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abdullah bin Sa’d Al-Faleh Thông dịch : Muhammad Husain Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal

  Dấu vết bạn xấu: bài viết phân tích rõ ràng cho người Muslim đặc biệt là với giới thanh thiếu niên về dấu vết của bạn bè xấu để lại cho cuộc đời họ, bởi những người bạn xấu này chỉ toàn chỉ dẫn những người bạn của mình làm điều xấu xa sai trái và chỉ toàn khuyên bạn mình làm những điều trái ngược với lời dạy bảo của Allah và Rosul (cầu xin bình an đến với Người), trong bài viết này Shaikh Abdullah bin Sa’d bin Ibrohim Al-Faaleh đưa ra rất nhiều dẫn chứng từ Thiên Kinh Qur’an, từ Sunnah cao quí và sự kiện thực tế xoay quanh chủ đề này.