Về Con Người - Chàng Thanh Niên Hư Đốn -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Con Người - Chàng Thanh Niên Hư Đốn -: Bài thuyết giảng kể về cuộc tự chuyện của chàng thanh niên suốt chín năm trời sống trong vô đức tin vào Allah, làm tất cả tội lỗi từ gái gú, si ke ma túy, rượu chè, cải đạo sang đạo khác rất nhiều lần và thậm chí học cả bù ngải . . . trong khi anh vốn là một người Muslim.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này