Về Con Người - Talhah bin U’baidillah -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Con Người - Talhah bin U’baidillah -: Bài giảng kể về câu chuyện của vị Sahabah được mệnh danh là người tử trận vì Islam mà vẫn còn sống và cũng là một trong mười người được báo tin mừng là người của thiên đàng lúc còn đang đi đứng, ông là Talhah bin U’baidillah – cầu xin Allah hài lòng về ông –.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này