Về Con Người - Abdullah bin Huzaafah & Quốc Vương Hi Lạp

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Con Người - Abdullah bin Huzaafah & Quốc Vương Hi Lạp: Bài thuyết giảng kể về câu chuyện của vị Sahabah Abdullah bin Huzaafah, người đã được Quốc Vương Hi Lạp mời đến với quyền lực và gian sơn với điều kiện từ bỏ tôn giáo Islam, nhưng ông đã nhất quyết từ chối và kiên định trên tôn giáo Allah tựa những dãy trường sơn kiên cố.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: