Về Con Người - Có Phải U’mar bin Al-Khottob Đã Chết ?

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Đây là bài Khutbah thứ sáu kể về câu chuyện xảy ra với đứa trẻ còn rất nhỏ khi hỏi cha: "Có phải U’mar bin Al-Khottob đã chết" sau khi cậu bé nghe cha kể về sự công bằng, lòng kính sợ Allah, sự rộng lượng, lòng cương trực của U’mar, và rồi cậu bé đã khóc rất nhiều khi biết U’mar đã chết.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này