Về Con Người - Julaibeeb -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Con Người - Julaibeeb -: Câu chuyện nói lên sự vĩ đại của Islam, đó là Islam không xem trọng người giàu khinh người nghèo, cũng không xem trọng người da trắng mà phân biệt đối xử với người da màu, sự khác biệt ở mỗi người chính là lòng kính sợ của họ như Allah đã phán: (Quả thật, dưới cái nhìn của Allah, người vinh dự nhất là người ngay chính và sợ Allah nhất trong các người.)

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này