Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Niềm tin vào Nabi Ysa - cầu xin bình an cho Người - tức Giêsu

Tổng hợp đa dạng bài viết và sách phân tích niềm tin của người Muslim luôn thương yêu Nabi Ysa - cầu xin bình an cho Người - tức Giêsu con trai của bà Mar-yam. Đồng thời chứng minh Nabi Ysa - cầu xin bình an cho Người - đã từng báo trước về sứ mạng kế nhiệm của Rasul Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -... với hơn 25 ngôn ngữ khác nhau.

Số lượng các mục: 3

Thông tin phản hồi