Bức Thông Điệp Cho Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa (Jesus – Giê-su)

Giới thiệu chung

Bức Thông Điệp Cho Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa (Jesus – Giê-su): Cuốn sánh mang các nội dung trả lời cho các câu hỏi: Liệu vũ trụ này có Thượng Đế không? Tại sao lại có chúng ta? Thượng Đế đích thực, sự thật về Giê-su và các lời răn của Người.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này