Bức Thông Điệp Về Tháng Ramadan Ân Phúc

Giới thiệu chung

Bức Thông Điệp Về Tháng Ramadan Ân Phúc: Đây là những lời khuyên cũng như những huấn thị ngắn gọn và hữu ích liên quan đến tháng Ramadan thiêng liêng và những điều nên làm trong tháng đó, cùng với những lưu ý dành cho đa số người Muslim đã lơ là và hời hợt với những điều tốt lành của tháng thiêng liêng này, đồng thời hướng dẫn những việc làm tốt đẹp và hữu ích cho những tín đồ Muslim muốn phấn đấu làm điều thiện tốt để cải thiện bản thân mục đích đạt được những ân phước và nhận được sự tha thứ từ Allah về những tội lỗi đã qua.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này