Ramadan Là Cơ Hội Trở Về Với Allah

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Đây là bài thuyết giảng thứ sáu kêu gọi những người đang chìm đấm trong tội lỗi hãy thức tĩnh mà quay về với lòng thương xót, quãng đại, nhân từ của Allah, bởi Ramadan đôi khi sẽ không trở lại đối với một số người.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này