Các tác phẩm khoa học

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Muhammad Husain Kiểm thảo : Mohamed Djandal người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Hisnul Muslim: Đây là quyển sách khoảng 86 trang bao gồm hầu hết mọi lời cầu xin tụng niệm quan trọng mà Nabi (cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người) đã nói hằng ngày.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giá Trị Tụng Niệm Allah: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu, nhăc về việc hành đạo có những cách làm rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, dù ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng đều thực hiện được đó là tụng niệm Allah. Đổi lại giá trị cho lời tụng niệm đó lớn vô cùng.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Giá Trị Tụng Niệm Allah: Trong việc hành đạo có những cách làm rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, dù ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng đều thực hiện được đó là tụng niệm Allah. Đổi lại giá trị cho lời tụng niệm đó lớn vô cùng.

 • Arab (Ả-rập)

  PDF

  Tác giả : Azhary Ahmad Mahmud

  Tụng niệm và táng dương Allah là việc đáng để con người quan tâm nhất, do hàm chứa giá trị to lớn. Chúng ta cùng tìm hiểu giá trị cao quí này, địa vị lời tụng niệm, cách trở thành người tụng niệm, lời nhận định của giới U'lama xoay quanh vấn đề và vài hình ảnh điển hình về người tụng niệm đó.

Thông tin phản hồi