Các tác phẩm khoa học

  • Sunan Al-Fitrah Việt Nam

    MP3

    Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Sunan Al-Fitrah: Bài thuyết giảng phân tích về năm điều Sunah (khuyết khích) nên làm đối với một người Muslim, đó là: Cắt da qui đầu, nhổ lông nách, hớt móng tay chân, tỉ râu mép và cạo lông bộ phận sinh dục.

Thông tin phản hồi